payrollmkb.com

Payroll MKB

Welkom op de website met uitleg en informatie over de dienstverlening payroll in en voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) in Nederland.

Bent u als hardwerkende MKB-er en/of werkgever in het MKB op zoek naar informatie over payroll? Zoekt u een payrollbedrijf, die bekent binnen het MKB in Nederland is? Of wilt u een payrollofferte voor uw MKB-bedrijf ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! Over al deze onderwerpen en vragen geven wij u hieronder beknopte informatie en antwoord.

Meer payroll informatie voor het MKB

Heeft u na het lezen hiervan echter nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll in en voor het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Nederland (of België en/of Duitsland) van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw MKB-bedrijf in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor uzelf, uw MKB-bedrijf, werknemers, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven binnen het MKB (midden- en kleinbedrijf) in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor het MKB aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant voor het MKB in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

U werft en selecteert bij payroll o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll binnen het mkb!

Wat doet u bij payroll in het MKB nog zelf

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers in het MKB terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw MKB-bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten binnen het MKB in Nederland de belangrijkste reden om voor zijn/haar werknemers van payroll gebruik te maken. Er zijn hierdoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland.

Laat ons van ‘Payroll MKB’ u dus ook verder helpen! En vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte voor het MKB in Nederland bij ons aan!

Waarom payroll in en voor het mkb in Nederland?

Payroll binnen het MKB in Nederland betekent gemak!

Het hebben van personeel binnen het MKB in Nederland. Brengt voor u als MKB-er een hoop administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s met zich mee. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten, loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, Wet Verbetering Poortwachter, private verzekeringen, RIE en arbodienst. Maar ook aan ontslagprocedures, salarisadministratie, Belastingdienst, pensioenfondsen en het bijhouden van CAO- en wetswijzigingen, etc.

Al deze administratieve werkzaamheden en werkgeversrisico’s kosten u veel tijd of geven u een hoop zorgen. Bent u ze liever kwijt dan rijk? Dan is het gebruik van payroll in uw MKB-bedrijf voor u de uitkomst! Een payrollbedrijf met gevoel voor het MKB in Nederland verzorgt bij payroll namelijk uw gehele personeels- en salarisadministratie. En neemt tevens al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, van u over.

Voor uw werknemers in het MKB verandert er bij payroll ook helemaal niets. Zij behouden namelijk de voorwaarden uit hun huidige arbeidscontract en houden u als baas op de werkvloer.

Payroll geeft u uw ondernemersvrijheid terug

Payroll geeft u uw vrijheid terug, zodat u zich weer samen met uw werknemers met belangrijkere zaken binnen uw MKB-bedrijf kunt bezighouden. Dit in combinatie met kostenbesparingen zorgen ervoor dat payroll naast het MKB in Nederland steeds populairder wordt.

Feestdagen, vakantiedagen, ATV/Adv-dagen, bijzonder verlofdagen, zorgverlofdagen, arbodienst, ziekteverzuim. U hoeft er met payroll niet langer rekening mee te houden. U betaalt namelijk bij payroll, aan de hand van een duidelijk periodieke gespecificeerde factuur, uitsluitend de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers. Uw personeelskostenplaatje wordt daardoor met payroll in 1 keer op ieder moment en plaats 24/7 voor u overzichtelijk.

Vraag een payrollofferte voor het MKB aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in het MKB interessant?

In feite is het werken met de payroll voor zowel bedrijven uit het kleine MKB als voor grote (internationale) MKB-bedrijven in Nederland (b.v. langdurige uitzendkrachten of totale flexibele schil met uitzendkrachten) interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Payroll voor iedere arbeidsrelatie

Payroll is hierdoor dus een aantrekkelijke oplossing voor iedere arbeidsrelatie binnen het MKB in Nederland. Of het nu gaat om het aannemen van nieuwe werknemers, parttimers, oproepkrachten of bestaande fulltime werknemers.

Denkt u zich eens in dat u zich met de payroll bij een payrollbedrijf binnen uw MKB-bedrijf niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt. Geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen meer heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat als MKB-er geven!

Wat kost payroll binnen het MKB?

Wat kost payroll? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer binnen het MKB in Nederland u eigenlijk exact per uur?

De payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u binnen het MKB werknemers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u binnen het MKB exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever binnen het MKB. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payroll MKB’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken. Heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll bij ons wel.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden binnen uw MKB-bedrijf. Dan bent u met payroll bij ons sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw werknemers werft en selecteert.

Over Payroll MKB

Wij van ‘Payroll MKB’ kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever binnen het MKB in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payroll voor u, uw MKB-bedrijf, werknemers en branche binnen het MKB in Nederland dan binnen 24 uur van ons!

Vraag een payrollofferte voor het MKB aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in het MKB

Naast wij van ‘Payroll MKB’ bieden o.a. de volgende payrollbedrijven ook payroll binnen het MKB in Nederland aan. Sommige zijn zelfs gespecialiseerd in payroll voor bepaalde branches of sectoren binnen het MKB in Nederland. Zij hebben hierdoor gezamenlijk enkele 10.000en werknemers bij diverse MKB-bedrijven door heel Nederland in verschillende branches en plaatsen op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll. Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling. Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling. Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payroll voor en in het MKB

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers binnen het MKB in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll MKB' uw personeels- en salarisadministratie van uw MKB-bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven in Nederland ( maar ook in België en/of Duitsland) doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met payroll binnen het MKB goedkoper uit bent dan wanneer u uw werknemers zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw MKB-bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in het MKB voor uw MKB-bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll binnen het MKB gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw mkb-bedrijf

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw MKB-bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll binnen het MKB verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk

U weet met payroll binnen het MKB vooraf wat uw personele kosten zullen zijn. Zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw MKB-bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie voor het mkb

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche binnen het MKB te maken. U heeft immers met payroll als voordeel geen werknemers meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers binnen het MKB ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers binnen het MKB bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons van 'Payroll MKB' ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer uitleg en informatie over wat payroll voor uzelf, uw werknemers, bedrijf en branche binnen het MKB in Nederland verder kan betekenen ontvangen? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!